Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu

Strona główna / Regulamin organizacyjny OKSiR

Zarządzenie nr 4/2016
Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu
z dnia 1 czerwca 2016 roku
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu


Na podstawie art. 13 ust. 3 z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1505 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 1 czerwca 2016r. wprowadzić nowy Regulamin Organizacyjny w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Uchylić Regulamin Organizacyjny w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, wprowadzony dnia 1 lutego 2005r. wraz z zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem nr 7/2011  z dnia 1 maja 2011r.  

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Iwona Mazelewska
Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY - POBIERZ  PDF